14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

Aktywna Tablica

Edycja 2020-2024

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej bierze udział w kolejnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna Tablica” 2020-2024.

W ramach programu „Aktywna Tablica” oraz na mocy Uchwały nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. – naszej szkole udało się pozyskać nowoczesny interaktywny monitor dotykowy oraz 5 laptopów. Monitor oraz laptopy są przeznaczone do użytku uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia. Pozyskany sprzęt okazał się niezwykle przydatny w okresie czasowego zawieszenia stacjonarnej nauki w Ośrodku w październiku 2020 roku.

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TIK W NAUCZANIU

Zespół Szkół w Czchowie www.zsczchow.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze www.mos.edu.pl

LEKCJE OTWARTE Z WYKORZYSTANIEM TIK

Język polski klasa I Szkoła Branżowa I Stopnia – Renesans – zebranie i utrwalenie wiadomości. Konkurs wiedzy o epoce.

Technologia gastronomiczna klasa I Branżowa I Stopnia – Charakterystyka owoców suchych

SCENARIUSZE LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK

Historia klasa I Szkoła Branżowa I Stopnia – Kultura europejska epoki renesansu i baroku

Biologia klasa II Szkoła Branżowa I Stopnia – Budowa i działanie narządu wzroku

Język angielski klasa I Szkoła Branżowa I Stopnia: Sport – vocabulary. Sport – słownictwo

Geografia klasa I Szkoła Branżowa I Stopnia – Wietrzenie. Procesy krasowe.

Matematyka klasa I Branżowa I Stopnia – Wykres funkcji liniowej

Religia klasa I Szkoła Branżowa I Stopnia – Miłosierdzie Boga i miłosierdzie człowieka

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK

DOBRE PRAKTYKI

www.learningapps.org – tworzenie ćwiczeń interaktywnych gotowe ćwiczenia interaktywne

www.etwinning.pl – platformę etwinning.net – można na niej znaleźć ciekawe pomysły na projekty

www.pisupisu.pl – ortografia i język polski online, nauka pisania na klawiaturze, nauka czytania i poprawnego pisania

http://www.matzoo.pl – zadania i ćwiczenia z matematyki

www.scholaris.pl – scenariusze zajęć

www.kolorowe-obrazki.pl – kolorowanki tematyczne i arkusze do kaligrafii

www.ang.pl – nauka słownictwa i gramatyki

https://autyzmsoft.pl – Witryna udostępnia aplikacje komputerowe do wykorzystania jako pomoce naukowe w nauczaniu dzieci autystycznych i z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

www.ling.pl – Słownik

http://www.medianauka.pl – nauka online z biologii, informatyki, matematyki i innych przedmiotów

http://www.mamswojswiat.pl/ – obszerna baza profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń, gier i zabaw, które pozwalają dziecku ćwiczyć abstrakcyjne i logiczne myślenie. Serwis dla dzieci z szerokim spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

https://www.jigsawplanet.com/ – Puzzle

https://www.canva.com/ – Canva jest darmowym narzędziem umożliwiającym tworzenie grafiki. Jest to intuicyjny i prosty w obsłudze program, skierowany do osób, które nie mają doświadczenia w grafice (dyplomy, plakaty, ulotki).

www.squla.pl

https://dyktanda.online/app/

http://kodowanienadywanie.blogspot.com/

Padlet

Uniwersytet Dzieci

Klikankowo – interaktywne materiały dla edukacji wczesnoszkolnej

Kahoot! Gra


Edycja 2017-2019

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu otrzymaliśmy nowoczesną tablicę i monitor interaktywny, a nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie ich użytkowania. Obecnie obydwa urządzenia są systematycznie wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli na lekcjach. Dzięki nim zajęcia są znacznie ciekawsze, a przekazywane wiadomości łatwiejsze do zapamiętania.

LEKCJE OTWARTE

„Gwarą podhalańską o śpiących rycerzach” – prowadzący mgr M. Dudek; 28.11.2018 r.

„Produkcja papieru”, cz.1 – prowadząca mgr B. Piotrowska; 05.02.2019 r.

„Produkcja papieru”, cz.2 – prowadząca mgr B. Piotrowska; 05.02.2019 r.

SCENARIUSZE LEKCJI

Zasady prawidłowego żywienia – scenariusz zajęć z techniki

Wstawianie tabel w edytorze tekstu – scenariusz zajęć z informatyki

Majowa łąka – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym

Święto Niepodległości – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym

SCENARIUSZE SZKOLEŃ

AAC – alternatywne i wspomagające metody komunikacji – scenariusz szkolenia Rady Pedagogicznej w Złotej

DOBRE PRAKTYKI

www.scholaris.pl

www.klasoteka.pl

www.klikankowo-jimdo.pl

www.specjalni.pl

www.tablice.net.pl

www.poissonrouge.pl

www.edukole.pl

www.matzoo.pl

www.e-podręczniki.pl

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE

http://mos.edu.pl

www.tymowa.edu.pl

www.sp 2 brzesko.pl

www.pspjasien.pl

www.szkola.mokrzyska.pl

www.sp1.jadowniki.pl

www.pspbucze.szkolna strona.pl