14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

Program „Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Jesteśmy JEDYNYM w powiecie brzeskim ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Priorytetem programu jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i jego rodziny.

Jeżeli Twoje dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z powodu wady wzroku, wady słuchu, niepełnosprawności ruchowej, wolniejszego i nieharmonijnego rozwoju, opóźnionego rozwoju mowy lub autyzmu, my przygotujemy je do podjęcia nauki w macierzystej szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

  • jest przeznaczone dla małych dzieci wykazujących nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzin,
  • sprzyja pokonywaniu problemów rozwojowych, przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie, uzyskaniu samodzielności odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju,
  • ma na celu stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka,
  • w skład zespołu WWRD wchodzą w zależności od potrzeb dziecka: pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz inni specjaliści,
  • terapia obejmuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – TA FORMA POMOCY DLA DZIECI UDZIELANA JEST W SOSW W ZŁOTEJ BEZPŁATNIE


Regulamin Programu „Za życiem”

SOSW w Złotej jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Baza instytucji świadczących pomoc i wsparcie dzieciom oraz ich rodzicom w ramach programu „Za życiem”

ROK 2021

Zapytanie ofertowe Program „Za życiem”- rok 2021

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – 11.01.2021 r.

ROK 2020

Zapytania ofertowe Program „Za życiem” – 15.01.2020 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – 30.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe Program „Za życiem” – 14.09.2020 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – 29.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe Program „Za życiem” – 30.11.2020 r.

Podsumowanie Programu – „Za życiem” w 2020 roku

Zarządzenie nr 45/2020 Dyrektora SOSW w Złotej z dnia 31.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu „Za życiem”

ROK 2019

Zapytania ofertowe Program „Za życiem” – 17.12.2019 r

Rozstrzygnięcie rozeznania cenowego – 08.01.2020 r.

Zarządzenie Dyrektora SOSW w Złotej w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu programu „Za życiem”

Podsumowanie Programu „Za życiem” w 2019 roku