14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

O Nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
Złota 292, 32-859 Czchów
tel. 14 684 54 30; fax 14 663 90 83
e-mail: sosw_zlota@powiatbrzeski.pl
Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej jest placówką dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Nadrzędnym celem naszych działań pedagogicznych jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby każdy uczeń osiągnął optymalny poziom rozwoju pozwalający na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny.

W Ośrodku funkcjonują:

 • Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Branżowa I stopnia o kierunku kucharz
 • Internat przeznaczony dla uczniów mieszkających w znacznym oddaleniu od Ośrodka oraz wychowanków, którzy ze względu na skomplikowaną sytuację rodzinną nie mogą przebywać na stałe we własnych domach.

W Ośrodku prowadzone są także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla małych dzieci wykazujących nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzin.

Ośrodek posiada:

 • znakomicie wyposażone pracownie edukacyjno-rehabilitacyjne oraz gabinety specjalistów,
 • pracownię Integracji Sensorycznej,
 • pracownię komputerową oraz multimedialną z bezprzewodowym Internetem,
 • przestronne i estetyczne sale w Internacie,
 • stołówkę,
 • „pokoje cichej nauki”,
 • windę, podjazd dla wózków inwalidzkich,
 • własny środek transportu.
 • ciekawie zaprojektowany plac zabaw.

W naszym Ośrodku zapewniamy ponadto:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry oraz pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej,
 • bezpłatne podręczniki,
 • praktykę zawodową,
 • ciekawe formy spędzania czasu wolnego w Internacie oraz na zajęciach pozalekcyjnych – kołach zainteresowań: informatycznym, teatralnym, plastycznym, tanecznym, turystyczno-krajoznawczym,
 • atrakcyjne wycieczki krajoznawcze, edukacyjne i rozrywkowe, imprezy, konkursy,
 • dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne nad Morzem Bałtyckim.

Do zobaczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej 😊
Miło nam będzie Was gościć!