14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

Przedszkole

Trwa nabór do Przedszkola przy SOSW w Złotej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju: z uszkodzonym narządem ruchu, z uszkodzonym narządem słuchu, z wadą wzroku, ze spektrum autyzmu.

Przedszkole realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Obok codziennych zajęć prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna.

Zapewniamy zajęcia w sali doświadczania świata oraz liczne pomoce, zabawki i gry dydaktyczne.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna sprawi, że dzieci będą szczęśliwe, a rodzice usatysfakcjonowani.

Dziecko może przebywać w przedszkolu osiem godzin, od 8:00 do 16:00. Jego pobyt jest BEZPŁATNY. Rodzic ponosi koszty za posiłki, które są przygotowywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka.

Wymagane dokumenty: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.