Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole

W naszej szkole realizowany był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W jego efekcie Ośrodek pozyskał 227 książek za łączną kwotę 3750zł.

         W ramach wdrażania Programu podjęto współpracę z pobliskimi bibliotekami: Miejską Biblioteką Publiczną w Jurkowie oraz Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku. Celem tej współpracy było zaplanowanie  zakupów, poprzedzone zdobyciem wiedzy na temat gromadzonych zbiorów, aby ich nie dublować; wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo oraz udział w imprezach czytelniczych organizowanych przez MBP w Zakliczynie i Brzesku.

         W czasie realizacji Programu zorganizowano następujące wydarzenia promujące czytelnictwo:

  • pasowanie na czytelnika biblioteki nowo przybyłych uczniów;
  • głośne czytanie książek w klasach, na świetlicy szkolnej i bibliotece;
  • czytanie książek przez starszych uczniów – uczniom młodszym;
  • konkurs czytelniczo-plastyczny pt. „Mój przyjaciel miś”;
  • inscenizacja wierszy Jana Brzechwy w wykonaniu zaproszonych gości – Grupa teatralna „Nasza chata” ( w ramach Miesiąca bibliotek);
  • konkurs czytelniczo-plastyczny „Zakładka do książki”;
  • Parada postaci bajkowych;
  • spotkanie z Jaśkiem Melą.

          Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów. Uczniowie zyskali możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach.

          Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne pozycje, bestsellery, książki poczytnych autorów nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Uwzględniono potrzeby młodszych czytelników –  zakupiono książki z  kolorową szatą graficzną.

          Ciekawie doposażony księgozbiór  pozwala uczniom miło spędzić  czas, dostarcza radosnych emocji, rozbudza zainteresowania, daje możliwość  uczestnictwa w ciekawych zajęciach.

        Wzbogacenie biblioteki o ciekawe pozycje książkowe spowodowało wyraźnie zauważalne  zainteresowanie biblioteką i książką. Wzrosła widocznie ilość uczniów korzystających z biblioteki. Ponadto 90% czytelników wypożyczyła  już przynajmniej jedną  książkę kupioną w ramach realizacji Programu.

                                                               Krystyna Ojczyk-Średniawa