14 66 39 083 sosw_zlota@powiatbrzeski.pl

Nasza szkoła w programie Laboratoria przyszłości

Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej przystąpiła do inicjatywy edukacyjnej w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”.  Zakres tego przedsięwzięcia obejmował otrzymanie dla Szkoły Podstawowej środków w wysokości 30 tysięcy złotych, które zostały wykorzystane w całości na zakup nowoczesnego sprzętu rozwijającego kompetencje przyszłości. Zakupiono sprzęt zgodnie z katalogiem wyposażenia, m.in. drukarkę 3D, mikrokontroler z akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamera, mikrofon, oświetlenie), sprzęt audiowideo, stację lutowniczą, elementy z zakresu robotyki, narzędzia do pracy technicznej….

Więcej >>