Nasza szkoła w programie Laboratoria przyszłości

Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej przystąpiła do inicjatywy edukacyjnej w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”.  Zakres tego przedsięwzięcia obejmował otrzymanie dla Szkoły Podstawowej środków w wysokości 30 tysięcy złotych, które zostały wykorzystane w całości na zakup nowoczesnego sprzętu rozwijającego kompetencje przyszłości. Zakupiono sprzęt zgodnie z katalogiem wyposażenia, m.in. drukarkę 3D, mikrokontroler z akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamera, mikrofon, oświetlenie), sprzęt audiowideo, stację lutowniczą, elementy z zakresu robotyki, narzędzia do pracy technicznej. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystane na zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych, rozwijających zainteresowania oraz z zakresu doradztwa zawodowego.

„Laboratoria przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program zakłada wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).