Konkurs na zakładkę do książki rozstrzygnięty

Biblioteka Szkolna w dniach 1.02–15.03. zorganizowała konkurs plastyczny „Zakładka do książki” Konkurs adresowany był do całej społeczności szkolnej w SOSW Złotej. Celem konkursu było rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych. Ponadto odkrywanie przez dzieci własnych uzdolnień, a także kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego wraz z doskonaleniem sprawności manualnych. Uczniowie wykonywali prace dowolną techniką plastyczno-techniczną. Z ogromną przyjemnością prezentujemy prace naszych wychowanków.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.