Obchody Święta Niepodległości 11 listopada

Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada.

Tym co zmarli za Ojczyznę,

hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy wolność,

Polską mowę w szkole,

to, że tylko z kart historii

poznajemy dziś niewolę.