Projekt „Z profilaktyką przez życie”

Stowarzyszenie na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym „W stronę tęczy” przystępuje do projektu „Z profilaktyką przez życie” współfinansowanego przez Powiat Brzeski.

Zachęcamy do udziału i śledzenia naszych działań.