Projekt „Aktywnie i zdrowo w Kielcach na sportowo”

Stowarzyszenie na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym „W stronę tęczy” przystępuje do kolejnego projektu „Aktywnie i zdrowo w Kielcach na sportowo” współfinansowanego przez Powiat Brzeski.

Zachęcamy do udziału i śledzenia naszych działań.