PILOTAŻOWY PROGRAM „REHABILITACJA 25 PLUS” rok szkolny 2023/24

W roku szkolnym 2023/2024 od września 2023 r. ruszyła druga edycja Programu „Rehabilitacja 25 plus”, który jest finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku szkolny 2023/2024 na zajęcia uczęszcza siedmiu beneficjentów programu. Są to absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Co będzie realizowane w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”?

W ramach Programu zaplanowano udzielanie następującego wsparcia:

  • rehabilitacja ruchowa na świeżym powietrzu,
  • trening rozwijania podstawowych umiejętności w czynnościach dnia codziennego  oraz aktywizacja zawodowa,
  •  terapia ręki (warsztaty plastyczne),
  • trening higieny, wsparcie pielęgnacyjne,
  • trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
  • trening aktywnego wypoczynku z elementami ekoterapii i technik relaksu,

Ponadto podobnie jak w roku ubiegłym Beneficjenci programu będą korzystać z bezpłatnego wyżywienia  i transportu.

Planowana łączna kwota środków PEFRON do wykorzystania na realizacje programu  w tym roku to 231 000,00 zł.