PILOTAŻOWY PROGRAM „REHABILITACJA 25 PLUS”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej od listopada 2022 r.  realizowane są zajęcia ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który jest finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku szkolnym 2022/2023 program realizowała 5 osobowa grupa absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Złotej.

Celem pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” było zapewnienie uczestnikom programu ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym,  a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Co było robione w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2022/2023 ?

W ramach Programu udzielono następującego wsparcia:

  1. rehabilitacja ruchowa na świeżym powietrzu:

Celem zajęć rehabilitacji ruchowej było  zwiększenie wydolności ogólnej uczestników. Miała ona na celu pobudzić ich  do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Organizowane zajęcia ruchowe były zarówno w salce SI  jak również na świeżym powietrzu.

  • trening rozwijania podstawowych umiejętności w czynnościach dnia codziennego  oraz aktywizacja zawodowa:

Celem ogólnym zajęć było rozwijanie zdolności i zainteresowań, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy na zajęciach przygotowywali proste potrawy, nabywali umiejętność prawidłowego nakrywania do stołu, bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD, uczyli się planowania i realizacji zakupów. Prowadzone były także treningi z zakresu aktywizacji zawodowej.

  •  terapia ręki (warsztaty plastyczne):

Głównym celem zajęć było osiągnięcie sprawności manualnej
i grafomotorycznej oraz poprawa w zakresie techniki pisania, oczywiście na miarę możliwości każdego uczestnika, usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczanie wrażeń dotykowych, praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi, usprawnianie koncentracji, doskonalenie w zakresie technik szkolnych: pisanie, wycinanie,  wspomaganie utrzymania prawidłowej postawy, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia pewności siebie.  

  • trening higieny, wsparcie pielęgnacyjne:

Trening higieny służył wzmacnianiu samodzielności w najbardziej podstawowych czynnościach fizjologicznych i samoobsługowych. Obejmował wzmacnianie nawyków higienicznych i pielęgnacyjnych, a także dbałość o estetykę i schludność wyglądu.

  • trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,

Trening realizowany był w formie warsztatów, scenek sytuacyjnych. Trening umiejętności społecznych w tym komunikacji alternatywnej i wspomagającej, poprzez kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współprace w grupie, rozwiazywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami, nauka pozawerbalnego porozumiewania się, nauka gestów Makaton, czy wykorzystanie symboli PCS.

  • trening aktywnego wypoczynku z elementami ekoterapii i technik relaksu,

Trening realizowany był w formie zajęć rekreacyjnych i poznawczych na otwartym terenie, w różnorodnym środowisku. Obcowanie z naturą, obserwowanie różnorodności i zmian zachodzących w przyrodzie, dostarczanie wielozmysłowych doznań jako elementy rozwoju poznawczego, a jednocześnie wyciszenia i wypoczynku. Zajęcia służyły  też rozbudzaniu i wzmacnianiu zainteresowań.

  • masaż rehabilitacyjny,

Cele stosowania masażu było: uelastycznianie tkanek, rozluźnianie lub pobudzenie mięśni, rozluźnienie powięzi, poprawienie ruchomości w stawach, poprawianie ukrwienia, działanie uspokajające i relaksujące.

  • zajęcia z psychologiem

W zamach tych zajęć było udzielania bieżącego wsparcia psychologicznego oraz rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych.

Udział w pilotażowym programie „Rehabilitacja 25 plus” był bezpłatny.

Beneficjenci programu korzystali również z bezpłatnego wyżywienia (wkład własny Powiatu Brzeskiego) a także z bezpłatnego transportu (koszty pokryto  częściowo ze środków z PFRON i częściowo z Powiatu Brzeskiego).

Łączna kwota środków PEFRON wykorzystanych  na realizacje programu  w roku szkolnym 2022/2023 to 121 912,50 zł.