Remonty w SOSW

Zmieniamy się dla Was! Możemy z dumą oznajmić, że zakończono prace remontowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej.

Zakres prac obejmował m.in. renowację parkietu oraz wymianę drzwi w sali gimnastycznej, malowanie ścian w klasach, na korytarzu i klatce schodowej, podział dużych klas lekcyjnych na mniejsze oraz dostosowanie ich do potrzeb podopiecznych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Podział sal był konieczny i wynika z przepisów prawa, które zapewniają dzieciom niepełnosprawnym pracę w małych grupach liczących ok. 4 -5 osób.

Powiat Brzeski przeznaczył blisko 70 tysięcy złotych na te prace remontowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Złotej.

Ponadto Ośrodek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Grant nr 1 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. W ramach tego zadania za łączną kwotę 25 tysięcy złotych zakupiono sprzęt komputerowy dla psychologa, pedagoga, logopedy, biblioteki, nauczycieli oraz wychowawców grup wychowawczych.

Nasza placówka realizuje zadania związane z nauką, opieką oraz terapią dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ze sprzężeniami, program rządowy „Za życiem” oraz „Rehabilitacja 25 plus. Przeprowadzone prace remontowe znacznie poprawią warunki pracy, nauki i rehabilitacji podopiecznych Ośrodka, a zakupiony sprzęt komputerowy poprawi jakość prowadzenia zajęć edukacyjnych, zajęć specjalistycznych oraz umożliwi udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom.