„Grant nr 1 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

Nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Grant nr 1 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Celem  głównym grantu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Grant nr 1 w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej umożliwił naszej placówce zakup sprzętu komputerowego dla wicedyrektora, psychologa, pedagoga, logopedy, biblioteki, nauczycieli oraz wychowawców grup wychowawczych. Wpłynie to na jakość prowadzenia zajęć edukacyjnych, zajęć specjalistycznych oraz umożliwi udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom.

Całkowity koszt w ramach zadania to: 24 997,00 PLN.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (UE) i Budżetu Państwa (BP).