Stop agresji i przemocy wokół nas!

W listopadzie w naszej szkole, jak co roku odbyły się warsztaty w ramach pierwszego Dnia Profilaktyki. Tym razem hasłem przewodnim było „STOP AGRESJI I PRZEMOCY WOKÓŁ NAS”. Na świetlicy pracowano pod czujnym okiem Zespołu ds. Profilaktyki w składzie: koordynator A. Radziak, psycholog M. Dolasińska, pedagog D. Musiał.

Warsztaty adresowane były do dzieci i młodzieży naszej szkoły, które mogą być zagrożone agresją lub doświadczać przemocy. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć krótkie filmiki z edukacyjno-profilaktycznej serii „Nie daj się…”, po czym przepracowano tematykę i ewaluowano ją na diagramach i w dyskusjach. Odegrano też scenki sytuacyjne, które pomagają przepracować i przećwiczyć zdarzenia jakie mogą się wydarzyć w realnym życiu.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

opr. A. Radziak