Finał projektu „Aktywne pokolenie – sport szansą na lepsze życie”

Głównym celem przeprowadzonych zajęć rekreacyjno-sportowych było m.in. propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, dbałość o rozwój fizyczny i usprawnianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Poprzez realizację zadania Stowarzyszenie przyczyniło się do rozwoju zainteresowań i pasji uczestników projektu a udział w różnorodnych formach aktywności ruchowej stworzył możliwości do harmonijnego i integralnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Projekt „Aktywne pokolenie – sport szansą na lepsze życie” doskonale wpisał się w zdiagnozowane potrzeby wychowanków SOSW w Złotej, szczególnie w zakresie rozwoju młodego pokolenia. Inspirował do aktywności ruchowej, uczył samodzielności i kreatywnego myślenia, zachęcał do uprawiania sportu, wskazując jego alternatywy w zakresie proponowanych w programie dyscyplin sportowych.

W projekcie wzięły udział dzieci i młodzież z obszaru gminy Czchów w wieku od10 do 24 lat uczęszczające do SOSW w Złotej.

Właściwa edukacja, odpowiednie wyposażenie obiektu, zakupienie sprzętu sportowego oraz stworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań, pasji dzieci i młodzieży, stanowiły podstawowy element w drodze do uzyskania określonych rezultatów.

Przygotowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W Stronę Tęczy” projekt zaktywizował uczestników w kierunku aktywności ruchowej. Stworzył również możliwości w pokonywaniu przez dzieci i młodzież własnych barier.

Przeprowadzone działania oraz aktywny udział z pewnością zachęcił dzieci i młodzież nie tylko do aktywności ruchowej, ale również do kreatywnego myślenia oraz pokonywania własnych ograniczeń. Pozwolił nabrać pewności siebie, nabyć umiejętności zachowania się i radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zaszczepić ducha rywalizacji sportowej.

GALERIA ZDJĘĆ