MISJA OŚRODKA

Wychowujemy i kształcimy dzieci specjalnej troski, zapewniamy indywidualny, optymalny i wszechstronny rozwój każdemu z nich, dając im szansę na możliwie największą samodzielność i funkcjonowanie w życiu społecznym.