PILOTAŻOWY PROGRAM „REHABILITACJA 25 PLUS”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków dla roku szkolnego 2024/2025 w programie „REHABILITACJA 25 PLUS”. Nabór zakończy się 7 czerwca 2024 r.

W Powiecie Brzeskim od listopada 2022 r. realizowany jest pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” do organizacji którego został wyznaczony Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej. W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w programie „REHABILITACJA 25 PLUS” przez PFRON, Powiat Brzeski będzie wnioskował o przyznanie środków na dalszą realizację w/w programu. Osoby, które chciałyby zostać beneficjentem tego programu mogą zgłaszać chęć udziału w tym programie do Dyrektora SOSW w Złotej (tel. 14 6639083).  

Kto może się zgłaszać do programu pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”?

Beneficjentem pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” może zostać niezatrudniona osoba dorosła z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym                   i głębokim będąca absolwentem OREW, ORW, SPdP i innych placówek edukacyjnych, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Więcej informacji na temat Programu „Rehabilitacja 25 plus” można uzyskać w sekretariacie SOSW w Złotej pod numerem telefonu 14 6639083, a także na stronie PEFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/.

Bożena Wiewióra – dyrektor SOSW w Złotej