Projekt „Szlakami dziedzictwa kulturowego i religijnego na ziemiach Małopolski „

Dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej w ramach realizowanego projektu p.n. ” Szlakami dziedzictwa kulturowego i religijnego na ziemiach Małopolski ” ma okazję uczestniczyć w rożnego rodzaju warsztatach, zabawach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych i religijnych. Celem projektu jest propagowanie dziedzictwa kulturowego i religijnego ziem Małopolski. Projekt realizowany jest przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W Stronę Tęczy” działającego przy SOSW w Złotej