Program „Poznaj Polskę”

Nasza Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia  w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Złotej otrzymała środki finansowe w ramach ogólnopolskiego programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – edycja 2023, który jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W ramach zakresu tematycznego „Kultura i dziedzictwo narodowe” w naszej szkole planowana jest jednodniowa wycieczka do Wadowic oraz Kalwarii Zebrzydowskiej.

Celem wyjazdu będzie pogłębienie wiedzy na temat biografii Papieża Jana Pawła II oraz zapoznanie się z historią i tradycjami religijnymi  Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczniowie odwiedzą Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, gdzie poprzez nowoczesną wystawę multimedialną  w ciekawy sposób przedstawione zostaje życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie wychowankowie będą uczestniczyć w wycieczce wspomnień, korzystając z  kolejki wadowickiej, która mija 13 najważniejszych miejsc/obiektów związanych z życiem Karola Wojtyły.  Kolejnym punktem wycieczki będzie przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej i zwiedzanie krajobrazowego zespołu manierystycznego parku pielgrzymkowego. Należy ona do najbardziej interesujących i malowniczo położonych obiektów zabytkowych w Polsce.

Link do strony programu Poznaj Polskę