Informacja PCPR

W załączniku znajdują się informacje w sprawie dofinansowania ze środków PFRON do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd – moduł II.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.