Charytatywny Bal Serca

Z inicjatywy Rady Rodziców działającej przy SOSW w Złotej oraz przy wsparciu Stowarzyszenia „W stronę Tęczy” 11 lutego 2023r. udało się zorganizować już po raz czwarty charytatywny bal na rzecz naszych podopiecznych. Chcemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie, nauczycielom, pracownikom, rodzicom, gościom oraz darczyńcom. To dzięki Wam udało się zebrać fundusze, które zostaną przekazane jako wkład własny w realizację projektów wyposażenia sal terapeutycznych.