Laboratoria Przyszłości – grudzień

W czasie zajęć uczniowie klasy 5 doskonalili umiejętność liczenia. Wykonali plansze cyfr od 1 do 10. Korzystając z zakupionego w ramach programu #LabiratoriaPrzyszłości laminatora (pod kierunkiem nauczycieli i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) zalaminowali wykonane plansze.

Tablice te zostały powieszone na ścianie w klasie i będą mogły służyć przez dłuższy czas 🙂