FINAŁ AKCJI #SzkołaPamięta

Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła Pamięta”.
Tego roku w ramach akcji,  w związku ze zbliżającym się 60-leciem Ośrodka postanowiliśmy zwrócić uwagę na pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy byli związani z historią naszej placówki.

Na lekcjach religii, na zajęciach świetlicowych, w grupie przedszkolnej oraz na zajęciach kształtujących kreatywność, wspólnie z wychowawcami – uczniowie  przygotowali wiązanki oraz ciekawe kompozycje kwiatowe. Koordynatorem działań była p. Alina Kornaś.

W piątek 28.10 w dzień finału akcji uczniowie klas Szkoły Podstawowej, klas Szkoły Branżowej  oraz PdP z nauczycielami udali się na cmentarz  parafialny w Złotej, by w dowód wdzięcznej pamięci odmówić modlitwę,  złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie pierwszego dyrektora SOSW w Złotej – p. Mariana Mazgaja oraz wieloletnich pracowników- państwa Julii i Mariana Gaworczyków, jak również zasłużonego dla lokalnej społeczności – ks. Franciszka Korty.  Wspominając ks. Kortę nie mogliśmy minąć  obelisku ku czci mieszkańców Złotej pomordowanych w czasie I  i  II wojny światowej. Tu też zatrzymaliśmy się na chwilę refleksji i zadumy. By pamięć o tragicznych wojennych wydarzeniach i ludziach z nimi związanych przetrwała przez następne pokolenia.

My –  pokazaliśmy, że  pamiętamy! #SzkołaPamięta