Laboratoria Przyszłości -październik

To już kolejne spotkanie z produktami zakupionymi w ramach programu – #LaboratoriaPrzyszłości

Tym razem najmłodsi uczniowie klas szkoły podstawowej korzystali z produktów zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. W czasie zajęć rozwijających kreatywność korzystali z super klocków kreatywnych „Junior Geostix”, gdzie pobudzali swoją wyobraźnię tworząc różne figury. Przez precyzyjne układanie rozwijali sprawność palców i rąk przez co lepiej przygotują się  do nauki pisania. Również  na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej  uczyli się obsługi „Laminatora na zimno” poprzez laminowanie różnych prac pod okiem nauczyciela. Te spotkania sprawiły im dużo frajdy.