Program „POZNAJ POLSKĘ”

Nasza Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotej otrzymała środki finansowe w ramach ogólnopolskiego programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W ramach zakresu tematycznego „Kultura i dziedzictwo narodowe” w naszej szkole planowana jest jednodniowa wycieczka do Zakopanego i Muzeum Karola Szymanowskiego w Willa Atma w Zakopanem, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

Link do strony programu Poznaj Polskę