Wycieczka do Muszyny i Krynicy

11 maja 2022 r. najstarsi uczniowie naszego Ośrodka wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce w ramach realizowanego projektu „Żyję aktywnie-sport szansą na lepszą sprawność” do Muszyny i Krynicy.